Wednesday, December 23, 2009

วิธีทำน้ำมันมะพร้าว

ขั้นตอนการสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธฺด้วยการหมัก

อุปกรณ์
1.ภาชนะสำหรับหมัก เช่นไห ขวดโหลแก้ว
2.ผ้าขาวบาง หรือตะแกรงลวดตาถี่
3.สายยาง สำหรับดูดน้ำมัน
4.กะละมัง
5.เนื้อมะพร้าวสดขูด 2 กิโลกรัม
6.น้ำอุ่น 2 ลิตร

วิธีทำ
1.ขูดมะพร้าวใส่กะละมัง เสร็จแล้วเติมน้ำอุ่นลงไป
2.คั้นน้ำกะทิในกะละมัง ใช้ผ้าขาวบางหรือตะแกรงกรองเอากากมะพร้าวออก
3.นำน้ำกะทิที่คั้นได้ ใส่ภาชนะสำหรับหมัก ปิดฝาทิ้งไว้ 2-3 วัน ถ้าภาชนะที่ใช้เป็นโหล แก้วจะดีมาก เพราะผู้ทำสามารถมองเห็นชั้นหรือระดับของน้ำมันอย่างชัดเจน ซึ่งจะสะดวกเวลาดูดน้ำมันออกจากภาชนะ
4.หลังจากตั้งน้ำกะทิทิ้งไว้ 2-3วัน น้ำมันมะพร้าวจะลอยตัวอยู่ด้านบนของภาชนะให้ใช้สายยางดูดออกมาแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง เสร็จแล้วจึงบรรจุขวดที่มีฝาปิด เพราะจะทำให้เก็บน้ำมันมะพร้าวได้นาน

ข้อควรระวัง  ในระว่างดูดน้ำมันออกจากภาชนะหมัก ควรพยายามอย่าให้น้ำติดมาด้วย มิฉะนั้น ต้องนำปอุ่นอีกครั้งเพื่อไล่น้ำหรือความชื้นออก

วิธีนี้ค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกับทำใช้ในครอบครัวและหารายได้เสริม

การทำน้ำมันมะพร้าวแบบเย็น มีดังนี้
1.คั้นกะทิ แบบไม่ต้องเติมน้ำ
2.ใส่ถุงพลาสติก นำเข้าตู้เย็น ช่องธรรมดา เป็นเวลาอย่างน้อย / ชั่งโมง
3.นำออกมาจากตู้เย็น จะพบว่า กะทิจะแยกชั้น เป็น / ชั้น ชั้นบนเป็นครีมกะทิ ชั้นล่าง เป็นน้ำเปรี้ยว ให้ทำการเจาะถุง เอาน้ำเปรี้ยวออก  แล้วมัดรูที่เจาะไว้ด้วยยางรัดของ จากนั้นเข้าตู้เย็นช่องแข็ง แช่ไว้ 36 ชมใ จนแข็งดี
4.นำออกมาตั้งพักไว้ข้างนอก รอจนกระทั่งกะทิที่แข็งตัวค่อยๆละลายและจะแยกชั้นจนเห็นชัดเจน 3 ชั้น
- ชั้นบนสุดเป็นครีม
- ชั้นกลางเป็นน้ำมันมะพร้าว
- ส่วนชั้นล่างเป็นน้ำเปรี้ยว
5.ให้ทำการตัก เอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำมันมะพร้าว ไปใช้ประโยชน์
6.ควรเก็บไม่ให้โดนอากาศ และแสง ควรใช้ขวดสีชา เช่นขวดลิโพ ขวดเบียร์

ที่มา : คมสัน หุตะแพทย์ "การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีธรรมชาติ"

No comments:

Post a Comment